Thiết bị đầu đo khí khuếch tán KD-12 Cosmos

19.500.000